podatki i opłaty lokalne lex i Wzorcowe reguły rozliczeń kosztówpodatki i opłaty lokalne lex i Wzorcowe reguły rozliczeń kosztów działalności pomocniczej. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część obejmuje przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa pracownicy zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rachunek kosztów dla controllera produkcji. Działalność pomocnicza normy identyfikacji centów kosztów i odpowiedzialności spełniające warunki rachunkowości finansowej i zarządczej w obszarze działalności pomocniczej: wykazanie różnic w regułach identyfikacji MPK pomiędzy obydwoma tymi systemami, czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu, ustalenie obszaru rozliczeń świadczeń wewnętrznych według wymogów controllingu. Techniczne metody rozliczeń kosztów uwzględniające zasady istotności i szczegółowości: automatyczne a ewidencyjne metody rozliczeń kosztów, normy doboru techniki rozliczeń kosztów uwzględniającej ich istotność, metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania, zamawiania usługi i rozliczania kosztów, rozrachunek kosztów według ilości wykonanych czynności innymi słowy poprzez świadczenie usługi gotowości. Wzorcowe normy rozliczeń kosztów aktywności pomocniczej na przykładach: nieruchomości, transportu substrat sprzętowa, remontów, mediów. Projektowanie kolejności faz rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych: bez świadczeń wzajemnych, ze świadczeniami wzajemnymi, wielofazowe scenariusze rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych. Działalność podstawowa: zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń, poziomy kosztów wydziałowych (gniazd produkcyjnych, ogólnowydziałowe i ogólnoprodukcyjne), koszty wydziałowe stałe i zmienne dodatkowo zasady ich rozliczeń, rozliczanie kosztów pośrednich według reguły normalnej zdolności produkcyjnej, przypisanie centrów kosztów do procesów produkcyjnych zgodnie z regułami kalkulacji fazowej. Kalkulacja fazowa: normy przeprowadzenia kalkulacji fazowej, metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów, rozrachunek kosztów zmiennych i sprawozdawczość finansowa test z odpowiedziami stałych według reguły normalnej zdolności produkcyjnej, metody ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej. Autor to uznany ekspert, konsultant w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej dodatkowo zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie. Członek Rady Programowej i redaktor. Autor wielu artykułów z aspektu rachunkowości i controllingu. Zrealizował liczne wdrożenia systemów controllingu w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Komentarze: 1


noavatar.png
Anna Zysnarska autorka książek 2020-05-18

naturalnie podoba Ci się Twoja strona, ale musisz zajrzeć na pisownię kilku Twoich postów. Wiele z nich napotyka na problemy z pisownią i uważam, że jest to bardzo uciążliwe, jeśli chodzi o informowanie prawdy, ale na pewno wrócę.

Najnowsze artykuły:

Top